Architecten

 

investeringsoverzicht:
Stichtingskostenraming, opgebouwd volgens NEN 2634.

elementenbegroting:
Begrotingen, gestructureerd volgens de NL/SfB elementenmethode, desgewenst gesplitst naar deelprojecten.

directiebegroting:
De elementenbegroting wordt onderbouwd met arbeidsnormen, materiaalprijzen et cetera; zonodig worden op het project toegesneden offertes aangevraagd. Tevens wordt de begroting gestructureerd volgens de STABU systematiek.

bestek:
De STABU bestekken hebben een helder opgezet algemeen gedeelte, verwijzend naar de Stabu Standaard en de UAV. De Dubo-advieslijst wordt zoveel mogelijk gevolgd, kwaliteiten worden meetbaar vastgelegd, verwijzend naar NEN normen.