Opdrachtgevers

 

programma van eisen:
(in ontwikkeling) Op basis van publicaties van de Stichting Bouwresearch wordt gewerkt aan een integraal kwaliteitsplan met een dynamisch programma van eisen, in samenhang met en analoog aan de ontwikkeling van het ontwerp.

kostenbeheersing:
De ontwikkeling van het ontwerp wordt op tevoren vastgelegde meetpunten getoetst aan het budget. De elementenbegroting geeft hierbij richting aan het proces.

contractvorming:
Aanbesteding, onderhandeling, aannemingsovereenkomst, ge´ntegreerde contracten aan de hand van de UAR, UAV, UAV-GC